...

Újabb energetikai pályázatot nyert a Budavári Önkormányzat

178,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Budavári Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából az Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítésére.

Újabb intézmények energetikai korszerűsítésére nyert európai uniós támogatást a Budavári Önkormányzat. Az összesen 178 294 819 forint összegű támogatásból az Iskola utcai bölcsőde, a Lovas úti óvoda, a Mészáros utcai óvoda és a Nyárs utcai óvoda energetikai korszerűsítését végzik el. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 209 758 611 forint, az Önkormányzat által biztosított önerő 31 463 792 forint. A támogatási szerződés aláírására a közeljövőben kerül sor, ezt követően kezdődhet meg a tervezés, majd a kivitelezés.

Az energetikai korszerűsítésekkel jelentősen csökkenthető az intézmények energiafogyasztása, amely hozzájárul a takarékos működéshez. Emellett pedig csökken a környezeti terhelés is.

A Budavári Önkormányzat az elmúlt években több intézményben is végrehajtott energetikai korszerűsítést. A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítésére 34 millió forintot nyert az Önkormányzat 2010-ben. A pályázat keretében 2011 szeptemberére megtörtént az is-kola külső falainak hőszigetelése, a padlásfödémek hőszigetelése, a fűtési rendszer szabályoz-hatóvá tétele és a tornaterembe korszerű légkezelő beépítése.

A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítésére szintén 2010-ben nyert támogatást az Önkormányzat, összesen 107 millió forintot. A sikeres pályázat eredményeként a Budavári Is-kolában is megtörtént az iskola külső falainak hőszigetelése, a padlásfödémek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele, légtelenítők beépítése és légszű-rőház elhelyezése a tornaterembe.

A Maros utcai szakrendelő energetikai korszerűsítésére 2010-ben nyert támogatást a kerület, összesen 21 millió forintot. A beruházás során kicserélték a kazánokat, a csőhálózatokat thermoszelepekkel szerelték fel, és kicserélték az épület külső nyílászáróit.

Megújuló energiafelhasználás növelésére 2012-ben 37 millió forintos támogatást nyert a Buda-vári Önkormányzat. A pályázati támogatás segítségével három kerületi intézményben - az Is-kola utcai bölcsődében, a Vízivárosi Óvodában, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium torna-csarnokának tetején - helyeztek el napelemeket, a bölcsődénél a melegvíz-előállítást segítő napkollektor-hálózatot is beüzemeltek.
Hirdetés