...

IGAZSÁGOT '56-NAK

A Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért gondozásában megjelent az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójára az:
 
Igazságot’56-nak
Emlékőrzőhitvallások
 
 
A 1-3 kötetben - rövid történelmi összegzést követően - a fővárosban és vidéken történt eseményekről azok a hiteles, forradalmárok és szabadságharcosok, szemtanúk vallanak, akik Budapesten vagy más településen harcoltak a magyar függetlenségért. Akik a barikád magyar oldalán küzdöttek. A vallomást tevők volt egyetemisták, diákok, munkások, értelmiségiek, katonatisztek, sebesülteket mentők. '56-os Emlékéremmel kitüntetettek. Az itthonmaradottak, börtönviseltek. Közülük több nem szabadult a 63-as amnesztiával sem. Akik disszidáltak, a világ több tájáról (USA, Anglia, Ausztrália, Norvégia) képviselik az 56-os Forradalmat és Szabadságharcot. Őszintén kitárulkoznak, és maximálisan igyekeztek pontosak lenni. A 3. kötet befejező részében kimutatásokat találnak a kivégzettekről, a vérbírókról, valamint a kerületek, ill. települések történéseit jelző mutatókat.
--
A közel 1600 oldalas dokumentumanyag közel két évtized gyűjtőmunkájának eredménye. A visszaemlékezéseket vonatkozó korabeli fotók és nyomtatványok és adatok egészítik ki.
--
A szerző hosszú időt töltött el tanári pályán, közép- és főiskolán. A dokumentációs anyag összeállításánál figyelemmel volt pedagógiai tapasztalataira is. A 3 kötetben történelmi áttekintő tanulmány, kimutatások, mutatók segítik az érdeklődőket. A riportalanyok ugyanazokat a kérdéseket kapták, hogy lehetőség legyen a tanárok,  a  diákok  és  hallgatók  részéről  további összevetéseknek  és kutatásoknak is.  Hű  képet  kapnának
1956-ról, és olyan fiatalokat ismerhetnének meg, akik példaképeik lehetnének.
--
A könyv pótolhatatlan, eredeti dokumentációs anyag (emlékőrző hitvallások, korabeli fotókkal és kisnyomtatványokkal), mely sem az iskolai könyvtárak, sem a közművelődési könyvtárak polcairól nem hiányozhatna. Minden, igaz magyar történelem iránt érdeklődő olvasó érdeklődésére számot tarthat. Legnagyobb szükség azonban arra lenne, hogy tanárok kezébe kerüljön. Köztudott, hogy a fiatalok történelemismerete rendkívül sok kívánni valót hagy maga után.
--
A könyv kiadásával a célunk: a magyar nemzet erkölcsi megújulásának elősegítése, kultúrájának gyarapítása, a nemzet tagjai önérzetének erősítése, a múlt és jelen nemzeti értékeinek feltárása volt. Az 55. évforduló alkalmából - rendkívül nehéz körülmények között - kiadott Igazságot ’56-nak! 3 kötet kiadásával feladatunknak tekintettük ’56 eszméinek és céljainak megmutatását, és a nem kívánatos, újra feléledő 1956-os Forradalmat és Szabadságharcot támadókkal szemben azok megcáfolását, 1956 megvédését.
--
--
A könyvek megrendelhetők, ill. megvásárolhatók:
Szent László Király Alapítvány (1102 Budapest, Liget u. 35/b.
tel.: 262 1384; mobil 06 20 397 7586),
nemzeti könyvesboltokban, valamint a Könyvtárellátó boltjában
(Forrás: a szerző és Bicskei Gáborné, kuratóriumi elnök sk.)
 

0 Megjegyzések

Hirdetés