...

EGER CSODÁJA - VÁROS A VÁROS ALATT!Eger Önkormányzata évekkel ezelőtt dolgozta ki a Város a Város Alatt (VVA) projektötletet, amely az elmúlt évek szakértői munkáinak köszönhetően mára négy, önállóan is lehatárolható projektelemet tartalmazó, de komplexitásában különlegesen egyedi, a térség szempontjából meghatározó jelentőségű nagyprojektté nőtte ki magát, melyet a helyi lakosság, a civil szervezetek, és a turizmusban érintett szervezetek és vállalkozók egyaránt támogatnak.

A tervezett fejlesztés az ÉMOP, kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése c. komponens keretében meghirdetett, a „Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése” tematikába illeszthető.

A turisztikai vonzerőfejlesztés keretében a belváros alatt húzódó, jelenleg nagyrészt kihasználatlan pincerendszer turisztikai hasznosítása valósul meg, nemzetközi vonzerővel és egyedi karakterrel rendelkező földalatti attrakciók kialakításával. Eger vonzerőinek ez irányú fejlesztése lehetővé teszi a város turisztikai potenciáljának növelését, valamint a turizmus fenntartható fejlesztését gazdasági és környezeti szempontból egyaránt.

A Város a Város Alatt egyedisége: Magyarország egyetlen komplex földalatti pincehálózata, amely a történelmi belváros egészét bejárhatóvá teszi, és ahol az időutazás a pincejáratokat dúsító élményelemek által válik megélhetővé.

A turisztikai attrakciófejlesztés az egri belvárosi pincerendszer 4 külön programterületén valósul meg, melyek együtt és külön-külön szakaszolva is üzemeltethetők. A négy terület mintegy négy projektelemként nevesíthető, ill. az ezeket összekötő „pincetúra” az 5. projektelemként jelenik meg a programban.


Projektelemek:

FOGADÓ – látogatói épület, piactér (volt Kazamata)
CELLÁRIA – központi érseki pincerendszer a „Zöld szigettel”
HISTÓRIA – helytörténeti bemutató a kezdetektől napjainkig
RÖNTGENSZEMMEL – a föld alatt (volt Taverna)
LABIRINTUS – kalandjáték (Gyertyás Borok Háza és pincéi)

A fenti területek felhasználásával külön attrakció:
A PANORÁMA – körtúra a pincékben és a felszínen.


A koncepcióról:

A célcsoportokat figyelembe véve olyan programot tervezünk, mely a pincerendszer meglévő változatos kialakításán alapul, és máshol nem ismételhető meg. A pincéket az teszi egyedivé, hogy olyan kiterjedt rendszert alkotnak, melyek közvetlenül a városközpont alatt terülnek el. Alapelvként kezeljük, hogy a pinceágak teljességében a meglévő állapotot mutassák, ne egy kulisszaként szolgáljanak, hisz jelenleg is különlegesen változatosak. Így új tárgyak elhelyezése helyett fény- és hanghatások segítségével emeljük ki a terek egyediségét.

Az alapelveknél ismertetett szempontok szerint a Város a Város Alatt programot több olyan részre osztottuk, mely külön-külön is működtethető, de egy egységes egészet alkot. Az egységes rendszert sajátos eszköz segítségével oldottuk meg:

A felszínen olyan JELEKET helyezünk el, mely a közlekedők számára a város alatti város jelei. Ezek az új egységes jelek teszik mindenki számára érzékelhetővé, hogy a város alatt egy pinceváros bújik meg. Mindegyik jel valamilyen kapcsolatot teremt a felszín és a pincék között. Van, amelyik bejáratot, lejáratot rejt, van amelyik be- ill. letekintésre ad lehetőséget és van ahol a pincéből lehet felkukkantani, vagy feljutni a felszínre. Az egységes forma és üvegszerkezet a városban sétálók szármára egy felszíni vizuális rendszert alkot, melynek elemeivel találkozva mindenütt érzékelhető az alattuk lapuló pincék valósága.

A kiemelt projekt-felhíváshoz illeszkedően, a város alatti pincerendszer, mint az épített kulturális örökség egyedi látványossága fejleszthető a projektelemek mentén speciális atmoszférájú muzeális létesítménnyé, amelyben a várostörténeti, kulturális tematikájú kiállítási helyszínek, gyűjtemények bemutatása mellett látogatóbarát szolgáltatások, vendégfogadó terek létesülnek, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, valamint interaktív tevékenységek teljesítik ki a nagyprojekt tartalmát.

A projektötlet illeszkedik Eger integrált városfejlesztési és turisztikai stratégiájához, amelyben az egyik fő célkitűzés a város korábbi előnyös piaci pozíciójának visszaszerzése, illetve a bizalom növelése a befektetők és a látogatók irányába. Ennek érdekében olyan egyedi szolgáltatásokat nyújtó, jelentős nemzetközi vonzerővel rendelkező attrakciók létrehozására van szükség, melyek az év egészében alkalmasak jelentős turisztikai kereslet generálására.

A Város a Város Alatt nagyprojekt több éve formálódó fejlesztési elképzelés, amelynek elsődleges célja, hogy Eger város kihasználatlan, illetve alulhasznosított pincerendszerét, elsősorban az érseki pincerendszert jelentős nemzetközi vonzerővel bíró turisztikai attrakcióvá fejlessze, és egyedi karakterrel, illetve hangulattal bíró földalatti attrakciókat alakítson ki. A kialakított turisztikai vonzerők hatékony elérése, és azok kulturált környezetének megteremtése érdekében, a nagyprojekt néhány kisebb tér- és zöldfelület rendezéssel kapcsolatos projektelemet is tartalmaz.

A fejlesztésekkel lehetővé válik egyrészt az évtizedek óta kihasználatlan pincerendszer turisztikai vonzerőként történő integrálása a város vérkeringésébe, másrészt a városi környezet újrafogalmazása a belvárosban. A vonzerők fejlesztése lehetővé teszi a turizmus fenntartható fejlesztését Egerben, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt.

A projektfejlesztés során több szempontot vettük figyelembe, melyek közül kiemelendő az egyedi és komplex kínálat kialakítása és a szezonális ingadozások csökkentése.

A nagyprojekt keretében megvalósuló projektelemek együttesen – nagyságrendjüknél fogva – nagyprojektet képeznek, amelynek célterülete Eger belvárosa. A komplex fejlesztés eredményeként a „földalatti világ” bekapcsolódik a város meglévő történelmi szövetébe, és a város turisztikai arculatának meghatározó komponensévé válik.(Szövegforrás: Eger megyei jogú város Polg.m. Hiv.)
--
(Fotó: Polgár Julianna)

0 Megjegyzések

Hirdetés