...

Az ősi küldött - Tormay Cécile küldetéseA Magyar Történelmi Szalon tisztelettel meghívja
2012. május 21-én, hétfőn, 18 órára

„Az ősi küldött - Tormay Cécile küldetése”

című, az írónő halálának 75. évfordulója alkalmából
rendezett, irodalmi estre.

Előadó: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Szabó András előadóművész

„Csak az emberek dűlnek ki, hitük megmarad másokban.” (Tormay Cécile (1875-1937))
---
A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az „Ősi küldött”, amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő örökítette meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű „Bujdosó Könyvében. „Napkelet” című folyóiratában összegyűjtötte a világháború után induló új magyar nemzedéket. Őt küldték a Népszövetség mellett működő Szellemi Együttműködés Tanácsába, Genfbe. Sikere túlnőtt az ország határain, műveit angol, francia, német, olasz nyelvre is lefordították és a legelőkelőbb külföldi folyóiratokban közölték. 1936-ban Nobel-díjra jelölték, de 1937-ben bekövetkezett halála miatt a díjat nem kapta meg.
---
„A latin szellem Tormay Cécile-ben, a művészben; a germán középkor Tormay Cécile-ben, a költőben; a végső magyar összefüggések, ezer éven túli gyökerek megrendülései Tormay Cécileben, a sorsmagyarázóban jelentkeznek s együtt adják a magyar szellemi életnek ezt a különös és csodálatos jelenségét, amely finom, mint egy genovai filigrán, komoly és elragadtatott, mint a gótika, babonásan mély, gyökérszaggató és sudárzúgató, mint a hagyományok és hitregék italától megmámorosodott táltos szent részegsége.”
(Ravasz László (Napkelet, XVIII. évfolyam 5. szám; 1940 május))
---
---
Helye: Jókai Mór Művelődési Központ - Színházterem
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
A rendezvényt támogatja: Budaörs Város Önkormányzat
---
---
---
(Fotó: Polgár Julianna)

0 Megjegyzések

Hirdetés