Ratkó József emlékest a pátyi Irodalmi Klubban


2012. január 9-én, hétfőn, 19 órai kezdettel Ratkó József költői munkásságát idézzük a Pátyi Könyvtárban.

Ratkó József (1936-1989) lírája az élményköltészet, a lírai realizmus jegyében indult, majd a metaforikus-látomásos jelleg került túlsúlyba verseiben. A költő emberi-költői magára találása kísértetiesen emlékeztet József Attila gyerekkorára, pályakezdésére. Gyermek- és ifjúkorának alapélménye az árvaság, a szegénység, a kisemmizettség. A megpróbált gyermekkor gyakori motívuma költészetének. Világképének fontos eleme a közösség, a szegénységből felemelkedettek iránti hűség, az etikai elkötelezettség, a közéleti felelősségérzet. Versépítkezését egy magáénak vallott, mélyen átélt József Attila-i eszmény irányítja, s ebben a vonatkozásban nemzedékéből a "Szaggatott világ" költője, Bella István áll hozzá legközelebb. Áttetsző tisztaságú képei, kimunkált strófái, gondos rímkezelése a költői mesterséget illetően is igényes, formaérzékeny tehetségről tanúskodnak.
Az elhangzó verseket Antall István, a Magyar Rádió munkatársának bevezetője után a költő testvéröccse, Dr. Ratkó István előadásában hallhatjuk. Felvételről közreműködik: Dinnyés József daltulajdonos, Ratkó Ágnes csembalóművész, Vikidál Gyula előadóművész és a Hangraforgó Együttes.

Szeretettel várjuk Önöket az előadásra, a Rákóczi utca 37. sz. alatti („Várady-kastély”, jobb szárny) Könyvtárba!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések